Bu üyelik sözleşmesi www.duruyemplastik.com DURU YEM PLASTİK ile üye arasında aşağıdaki şartlar ve koşullar altında yapılır:
1. Taraflar
Şirket: DURU YEM PLASTİK
Üye: [Üye Adı/Soyadı veya Şirket Adı]
2. Tanım ve Kapsam
Üye, Şirket tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmak için kayıt olmuş ve bu sözleşmeyi kabul etmiş kişidir.
Bu sözleşme, Üye'nin Şirket'in web sitesine kayıt olmasıyla yürürlüğe girer.
3. Üyelik Koşulları
Üye, kayıt sırasında sağladığı bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu kabul eder.
Üye, üyelik bilgilerinin gizliliğinden ve güvenliğinden kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
Üye, Şirket'in hizmetlerini yasalara uygun bir şekilde kullanacağını taahhüt eder.
Üye, Şirket'in hizmetlerini kötüye kullanmayacak veya başkalarının hizmetlerden faydalanmasını engellemeyecek şekilde kullanacağını kabul eder.
4. Hizmetlerin Kullanımı
Üye, Şirket'in sunmuş olduğu hizmetleri kullanma hakkına sahiptir.
Üye, hizmetlerin kullanımında Şirket'in belirlediği kurallara uymayı kabul eder.
Üye, Şirket'in hizmetlerini kullanırken başkalarının haklarına saygılı olmayı taahhüt eder.
5. Hizmet Bedeli
Üye, Şirket'in belirlediği hizmet bedelini ödemeyi kabul eder.
Hizmet bedeli, Şirket tarafından belirlenen ödeme koşullarına göre ve belirli bir zaman diliminde ödenmelidir.
6. Sözleşmenin Feshi
Her iki taraf da, bu sözleşmeyi herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın sonlandırma hakkına sahiptir.
Sözleşmenin feshi durumunda, Üye'nin Şirket'e olan tüm borçları ve yükümlülükleri hemen ödenmelidir.
7. Uygulanabilir Kanun ve Yetki
Bu sözleşme, Türkiye'de yürürlükte olan kanunlara tabi olacaktır. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde mahkemeler yetkilidir.
Bu sözleşme, taraflar arasında kabul edildi ve imzalandı.